Data publikacji w serwisie:

Stypendia MEiN przyznane studentom UAM

Ogłoszono wyniki konkursu o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. W roku akademickim 2022/23 stypendium otrzymało 414 studentów, w tym 17 młodych naukowców z UAM.

Do MEiN wpłynęło 1150 wniosków z uczelni z całej Polski. Kandydatury studentów ocenił zespół ekspertów, liczący 47 członków reprezentujących różne dyscypliny naukowe i artystyczne.

Stypendium Ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

Lista laureatów z UAM:

 • Natalia Agnieszka Adamska, kierunek matematyka,
 • Maciej Bogusz Binek, kierunek historia,
 • Anna Czombik, kierunek chemia,
 • Bartosz Doszczeczko, kierunek gospodarka przestrzenna,
 • Amelia Gronowska, kierunek psychologia,
 • Marcin Gronowski, kierunek prawo,
 • Marcin Jan Gruszczyński, kierunek chemia,
 • Julia Magdalena Grzegorek, kierunek zarządzanie i prawo w biznesie,
 • Jagoda Joanna Kurnikowska, kierunek filologia polska,
 • Urszula Magdalena Małecka, kierunek etnologia,
 • Kacper Muras, kierunek analityka chemiczna,
 • Julia Weronika Perła, kierunek astronomia,
 • Patrycja Popiel, kierunek biologia ogólna,
 • Piotr Jarosław Rozwalak, kierunek bioinformatyka,
 • Dawid Rożnowski, kierunek kognitywistyka,
 • Zuzanna Witt, kierunek filologia angielska,
 • Olga Żyminkowska, kierunek filozofia.

Pełna lista nagrodzonych została opublikowana na stronie ministerstwa: Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Laureatom serdecznie gratulujemy!