Data publikacji w serwisie:

Zdobądź stypendium na studia w Bawarii!

Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe zaprasza studentów i doktorantów do ubiegania się o roczne stypendia na studia magisterskie, podyplomowe, pobyty naukowe i studia doktoranckie na uczelniach i w państwowych instytucjach edukacyjnych w Bawarii.

Celem programu stypendialnego jest promowanie współpracy naukowej i wymiany studenckie pomiędzy Bawarią oraz Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.

Wysokość stypendium wynosi 861 € miesięcznie, a stypendia roczne można przedłużyć dwukrotnie na okres do 3 lat. Można również sfinansować roczne pobyty studyjne w Bawarii w ramach studiów doktoranckich w kraju ojczystym.

O stypendium ubiegać się mogą studenci i doktoranci z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

Termin składania wniosków upływa 1 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu wniosku).

Ze szczegółami dotyczącymi naboru można zapoznać się na stronie Study in Bavaria - Universität Regensburg.

Zapraszamy do aplikowania!