Data publikacji w serwisie:

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2023.

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą aplikować o stypendium w kategorii „Student”. To wyróżnienie  przyznawane za wybitne osiągnięcia. Gratyfikację otrzymają studenci, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. O Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego mogą ubiegać się studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosku kierunków z dziedziny:

 • nauk humanistycznych,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • nauk rolniczych,
 • nauk społecznych,
 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk teologicznych,
 • sztuki.

Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są rektorzy uczelni lub upoważnione przez nich osoby. Procedura składania wniosków w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

 • Wniosek jako „Wnioskodawca” podpisuje Pani Prorektor prof. dr hab. Joanna Wójcik. Musi on zostać wcześniej zatwierdzony przez Dziekana lub Prodziekana wydziału.
 • Biura Obsługi Studentów zatwierdzają "za zgodność z oryginałem" kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia opisane we wniosku.
 • Podpisany wniosek wraz z załącznikami studenci sami dostarczają do Urzędu Marszałkowskiego.

Informacja o stypendium dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Wniosek o przyznanie stypendium w kategorii Student - 0.03 b (MB) - pobierz

Termin składania wniosków: 1.09.2023 r. - 20.10.2023 r.

Serdecznie Zapraszamy!