Data publikacji w serwisie:

Stypendia Rotary i DAAD

Międzynarodowe Biuro Studenckie Uniwersytetu w Oldenburgu oferuje stypendium Fundacji Rotary Oldenburg-Ammerland e.V. i DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) studentom uczelni partnerskich z Europy Środkowo-Wschodniej.

Okres stypendium: dwa semestry od października 2021

Wysokość stypendium: 700-800 euro (zależne od stopnia akademickiego)

Wymagania:

  • formularz wniosku: Stypendium Rotary / DAAD,
  • wniosek o wpisanie na listę studentów uczestniczących w wymianie,
  • list motywacyjny (wraz z planem studiów): maksymalnie 2 strony,
  • curriculum vitae (maksymalnie 2 strony),
  • karta przebiegu studiów (poświadczona).

Wnioski można składać do 30 czerwca 2021.

Aplikację (scan, w jednym dokumencie pdf) prosimy kierować na adres:

University of Oldenburg
International Office
Mrs. Christine Trappe
E-Mail: exchange@uol.de


The International Office has the pleasure to offer scholarships funded by the Rotary Foundation Oldenburg-Ammerland e.V. and DAAD (German Academic Exchange Service) to prospective exchange students from our Eastern European partner universities.

Duration: for two semesters starting in October 2021

Monthly rate: 700-800 EUR (depending on academic level)

Application requirements:

  • Application form: Rotary / DAAD Scholarship
  • Application for registration as an exchange student (www.uol.de/io/application)
  • Letter of Motivation (incl. study plan): max. 2 pages
  • Curriculum Vitae (max. 2 pages)
  • Academic Transcript (certified)

Application deadline: June 30, 2021

Applications should be sent via E-mail-scan (one pdf-file) to:

University of Oldenburg International Office Mrs. Christine Trappe E-Mail: exchange@uol.de