Data publikacji w serwisie:

Stypendia w ramach Programu CEEPUS

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS - Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej.

Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku akademickim 2023/2024 do 15 stycznia 2023 r.

Termin składania wniosków dotyczących projektów szkół letnich i intensywnych kursów w roku akademickim 2022/2023 do 13 lutego 2023 r.

Więcej: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/oferta-stypendialna-programu-ceepus-2