Data publikacji w serwisie:

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów z Ukrainy

Informacja o procedurze ubiegania się o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy

Stypendia przyznawane są studentom według poniższych kryteriów :

  • wyniki w nauce, z zastrzeżeniem, że Stypendium otrzymać może jedynie Wnioskodawca, którego średnia ocen wynosi co najmniej 4,5;
  • osiągnięcia naukowe;
  • aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • uzupełniającym kryterium może być udokumentowana trudna sytuacja materialna Wnioskodawcy.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci:

  1. Wniosek (formularz w załączeniu).
  2. Podanie.
  3. CV, maksymalnie 2 strony formatu A4.
  4. Oświadczenie do celów rozliczeniowych na wydrukowanym formularzu (wzór w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów (termin złożenia określa Wydział).

Dziekani przesyłają zaopiniowane wnioski wraz z listą rankingową do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 4 lutego 2022 r.

Prof. dr hab. Joanna Wójcik
Przewodnicząca Kapituły

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
PROCEDURA-studenci-z-Ukrainy.pdf 23.12.2021 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF PROCEDURA-studenci-z-Ukrainy.pdf(314.9 KB)
20211220_Regulamin-stypendiow-im.-dr.-Jana-Kulczyka-dla-Studentow-UAM_Obywateli-Ukrainy.pdf 21.12.2021 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF 20211220_Regulamin-stypendiow-im.-dr.-Jana-Kulczyka-dla-Studentow-UAM_Obywateli-Ukrainy.pdf(146.1 KB)
Wniosek_Student.doc 21.12.2021 Anna Pluta
DOC
Pobierz DOC Wniosek_Student.doc(46.0 KB)
Oswiadczenie-do-celow-rozliczeniowych.docx 21.12.2021 Anna Pluta
DOCX
Pobierz DOCX Oswiadczenie-do-celow-rozliczeniowych.docx(15.5 KB)
Jan-Kulczyk-Scholarship-Award-Rules-for-students-of-AMU-Citizens-of-Ukraine.pdf 21.12.2021 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Jan-Kulczyk-Scholarship-Award-Rules-for-students-of-AMU-Citizens-of-Ukraine.pdf(141.6 KB)
Application-Form.doc 21.12.2021 Anna Pluta
DOC
Pobierz DOC Application-Form.doc(43.0 KB)
Statement-for-tax-purposes.docx 21.12.2021 Anna Pluta
DOCX
Pobierz DOCX Statement-for-tax-purposes.docx(15.4 KB)