Data publikacji w serwisie:

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021

Informujemy o możliwości złożenia wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe.

W załączeniu znajdują się:

  1. wniosek do wypełnienia przez studenta (zgodny z rozporządzeniem),
  2. oświadczenie do podpisania przez studenta - wymagane w rozporządzeniu,
  3. oświadczenie studenta dotyczące zamieszczenia danych osobowych w zbiorze danych MNiSW,
  4. informacja dla studentów - zgodna z informacją ze strony MNiSW uzupełniona o tryb przedstawiania wniosków przez studentów na UAM (ostatnia strona - pkt 6),
  5. wersja jednolita tekstu rozporządzenia MNiSW w sprawie stypendiów.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją oraz opisanymi w załączniku wymaganiami dotyczącymi osiągnięć naukowych i sportowych.

Terminy i sposoby składania wniosków będą podawane na poszczególnych wydziałach.