Data publikacji w serwisie:

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta. Wniosek generowany jest z systemu USOSweb. Uruchomienie systemu generowania wniosków nastąpi dnia 21 września 2018 roku, a jego zamknięcie – 15 października 2018 roku.

O stypendium mogą się starać studenci, którzy w granicach właściwego roku akademickiego przewidzianego organizacją roku akademickiego, uzyskali wysoką średnią ocen, nie niższą niż 4,00. W praktyce oznacza to, że składać wnioski mogą studenci, którzy uzyskali zaliczenie roku, na podstawie którego ubiegają się o przyznanie stypendium, do dnia 30 września (prosimy uwzględnić dzień na aktualizację w systemie USOS).

Prosimy więc wszystkich studentów o sprawdzenie, czy otrzymali wszystkie wpisy za poprzedni semestr od prowadzących zajęcia, czy są przeniesieni na następny etap studiów oraz czy w czasie wypełniania wniosku w systemie USOS, wyświetla im się ranking, do którego zostali dodani.

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta składany do JM Rektora za pośrednictwem właściwej Komisji Ekonomicznej I stopnia. Wnioski generowane będą z systemu USOSweb, a po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami dokumentującymi wskazane osiągnięcia w w.w. terminie za pośrednictwem Dziekanatów dostarczane przez wnioskodawców do WKE.