Data publikacji w serwisie:

Stypendium Santander IE-Digital DNA

Santander Universidades zaprasza do aplikowania do kolejnego  już projektu stypendialnego. Kandydaci mogą aplikować do programu na stronie internetowej do 30 września 2019 r.

W ramach programu Digital Skills 100 osób z Argentyny, Brazylii, Chile, Chin, Hiszpanii, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Peru, Polski, Portugalii, Puerto Rico, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju oraz Wielkiej Brytanii, otrzyma  Stypendium Santander IE - Digital DNA.

Szkolenia prowadzone on-line będą w języku angielskim i hiszpańskim przez profesorów IE School of Human Sciences and Technology, jednej ze szkół hiszpańskiego IE University. Program jest przeznaczony dla studentów ostatnich 2 lat studiów licencjackich i magisterskich oraz absolwentów, którzy otrzymali dyplom nie wcześniej niż w 2014 roku.

Stypendyści wezmą udział w dwóch pięciotygodniowych kursach Hiops (High Impact Online Programs). Pierwszy z nich, Nowe Technologie w Innowacji, ma na celu wskazanie ścieżki rozwoju technologicznego z punktu widzenia firm oraz tego, jak firmy wykorzystują technologie do tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Drugi kurs, Data Science i Wizualizacja w Biznesie, to przede wszystkim zajęcia praktyczne w ramach rozwoju kompetencji pracy z danymi i ich wizualizacji oraz wykorzystania data science w rozwoju przedsiębiorstwa.

Ponadto, 30 stypendystów weźmie udział w procesie rekrutacji na praktyki zawodowe w międzynarodowej siedzibie banku Santander w Hiszpanii.

Dodatkowo, tysiąc finalistów programu Santander IE - Digital DNA, którzy ostatecznie nie zakwalifikują się do programu, a chcieliby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości, będzie mogło wziąć udział w programie szkoleniowym MOOC "Intelligence Tools for Digital Age" prowadzonym przez IE University. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat, który będzie dodatkowym atutem podczas ubiegania się o pracę.

Santander to jedyny bank europejski uwzględniony w rankingu "Change the World 2018" magazynu Fortune.

Dzięki swojemu zaangażowaniu w szkolnictwo wyższe za pośrednictwem Santander Universidades, bank został uznany za firmę najsilniej inwestującą w Edukację na świecie (Raport Varkey / UNESCO / Fortune 500), a wkład w Edukację stał się jednym z jego znaków rozpoznawczych, o czym może świadczyć 1.200 umów partnerskich zawartych z uniwersytetami i instytucjami w ponad 20 krajach, 1.700 mln EUR przeznaczonych na inicjatywy akademickie od roku 2002 i ponad 73.000 stypendiów przyznanych studentom w 2018 r., a wszystko to z myślą o pomaganiu klientom w codziennych sukcesach oraz wspieraniu lokalnych społeczności.

Fundación IE

Fundación IE (Fundación Instituto de Empresas) to organizacja non-profit, której celem jest zwiększanie wpływu na społeczeństwo poprzez wykorzystanie środków własnych Fundacji oraz współpracę ze strategicznymi partnerami. Od ponad dwudziestu lat promuje swoje wartości: przedsiębiorczość, różnorodność, włączenie społeczne i innowację, kładąc przy tym szczególny nacisk na nauki humanistyczne, jako kluczowy aspekt wykształcenia wyższego.

IE University

IE University oferuje możliwość nauki opartej na technologii liderom, którzy chcą zmieniać świat dzięki innowacji, globalnej wizji, przedsiębiorczej mentalności i skupieniu na naukach humanistycznych. Na IE University wykłada ponad 500 profesorów, którzy aktualnie prowadzą zajęcia dla studentów z 131 krajów w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów doktoranckich oraz szkoleń dla menedżerów. IE University ukończyło ponad 60.000 absolwentów w 165 krajach.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres santanderuniversidades@santander.pl