Data publikacji w serwisie:

SymBioSE 2022. Sympozjum Studentów Biologii w Europie

SymBioSE, Sympozjum Studentów Biologii w Europie, to coroczne wydarzenie, podczas którego studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich spotykają się i dzielą się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami i pomysłami z różnych obszarów nauk przyrodniczych.

W tym roku, z okazji 25-lecia, sympozjum odbywa się we Freiburgu w Niemczech, w dniach 23-30 lipca.

Celem sympozjum jest poszerzenie horyzontów wszystkich uczestników oraz stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą, pomysłami i entuzjazmem. Wydarzenie obejmuje prezentacje, warsztaty, wycieczki i prezentacje studenckie.

Szczegółowe informacje wraz z programem wydarzenia oraz linkiem do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.symbiose-europe.org

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 lutego.

Zapraszamy do udziału!