Data publikacji w serwisie:

Szanowni Państwo, Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

w ostatni piątek, 8 lutego br., ukazało się specjalne wydanie „Życia Uniwersyteckiego”, w całości poświęcone nowemu statutowi. Jest ono dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcam Państwa do zapoznania się z jego treścią: http://www.uniwersyteckie.pl/archiwum/zycie-uniwersyteckie-wydanie-specjalne-nr-3.

Chciałbym podkreślić, że dyskusja nad projektem statutu trwa. Bardzo dziękuję za wszystkie skierowane do komisji statutowej uwagi. Na ich podstawie przygotowujemy kolejną wersję projektu, która powinna być gotowa w połowie lutego. Zostanie ona także podana do Państwa wiadomości. Czekać będziemy na dalsze uwagi i propozycje. Chcemy przyjąć dobry statut, służący rozwojowi Uniwersytetu i wszystkim członkom jego wspólnoty.

Prof. Andrzej Lesicki

Rektor UAM