Data publikacji w serwisie:

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2023 – nabór zgłoszeń rozpoczęty!

24 kwietnia 2023 roku ogłoszony został konkurs BESTStudentCAMP 2023 (konkurs IDUB nr 105, zad. 39), którego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę). W konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji konkursów BESTStudentGRANT (konkurs 032; konkurs 079) oraz II edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs 075).

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2023 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach, w dniach 18-22 września 2023 r.

W ramach Szkoły Letniej zostaną zaproponowane zajęcia m.in z:

  • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji PowerPoint,
  • umiejętności aplikacji o studenckie granty, w tym o „Perły Nauki”,
  • emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy,
  • etykiety akademickiej,
  • umiejętności efektywnego myślenia i działania.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Komisja konkursowa dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego), spośród kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP. Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę ID-UB Proposals: https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy – Konkurs 105 BESTStudentCAMP) do 26 maja 2023 r.

Szczegóły oraz Regulamin BSC-2023 znajdują się również w Intranecie.

Harmonogram konkursu BESTStudentCAMP 2023:

  • Termin ogłoszenia naboru wniosków: 24 kwietnia 2023 r.
  • Termin składania wniosków: 26 maja 2023 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 czerwca 2023 r.
  • Termin organizacji Szkoły Letniej: 18 – 22 września 2023 r.

Udział w BESTStudentCAMP jest dla uczestników BEZPŁATNY.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB), a jego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.

logo IDUB