Data publikacji w serwisie:

Szkolenie - Tłumacz/adwokat społeczny – asystent osoby z ASD

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM wraz z Fundacją Aktywnych FURIA zapraszają studentów na jednodniowy warsztat szkoleniowy przygotowujący do pełnienia funkcji asystenta studenta z ASD (spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera). Jest to warsztat testowy w ramach innowacyjnego projektu społecznego – po zakończeniu warsztat będzie poddany ewaluacji i ocenie uczestników.

Kogo zapraszamy:

 • Studentów różnych uczelni, orientujących się w  systemie akademickim, znających specyfikę konkretnej uczelni, jej podziału administracyjnego, zakresu zadań dziekanatów, stosowanych tytułów naukowych, form zajęć, działania systemu USOS czy zwyczajów panujących na uczelni.
 • Osoby konsekwentne i asertywne oraz zmotywowane wewnętrznie.
 • Osoby posiadające podstawową wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Termin i miejsce:

Wtorek 30 października 2018.
Godzina 9:00 – 17:00.
Siedziba Fundacji FIONA, ul. Mielżyńskiego 20G, Poznań.
Dojazd: tramwaje 3,4,8,17 – pl. Cyryla Ratajskiego.

Co daje udział w szkoleniu?

 • Zupełnie nowe kompetencje i wiedzę z zakresu wspierania wysokofunkcjonujacych osób z ASD w tym z zespołem Aspergera.
 • Kompetencje do pracy w charakterze asystenta / tłumacza / adwokata społecznego osoby z ASD na uczelni.
 • Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi odbiorcami takich usług asystenckich.
 • Udział w innowacyjnej inicjatywie społecznej i udoskonalaniu warsztatu.
 • Zaświadczenie udziału w warsztacie testowym.

Kim jest asystent studenta z ASD?

Asystent osoby z ASD na uczelni ma pełnić rolę tłumacza / adwokata społecznego. Jest to rozwiązanie analogiczne do tłumacza wspierającego osobę niesłyszącą w kontakcie z otoczeniem nieposiadającym dostatecznych umiejętności i kompetencji. Asystent ma więc w założeniu wspierać studenta ze spektrum autyzmu w skutecznej komunikacji w środowisku akademickim tak, aby pomóc mu przezwyciężyć jego trudności społeczne. W założeniu zadaniem asystent jest:

 • Wsparcie studenta z ASD w komunikacji z pracownikami uczelni - zarówno administracyjnymi (np. w dziekanacie), jak i dydaktycznymi (wykładowcami).
 • Sprawdzanie, czy student dopilnował poszczególnych kwestii związanych z procesem studiowania - wiąże się to z potencjalnym brakiem wiedzy studenta ze spektrum na temat konieczności załatwiania spraw administracyjnych lub jego nieumiejętnością zarządzania grafikiem zadań (chodzi np. o przypomnienie o konieczności zapisania się na zajęcia w systemie USOS czy dopilnowania wpisania przez prowadzących ocen).

W trakcie szkolenia zapewniamy:

 • Aktualną wiedzę o dorosłych osobach z ASD, ze szczególnym naciskiem na osoby wysokofunkcjonujące (wykład).
 • Warsztaty praktycznych umiejętności komunikacyjnych i dużą liczbę ćwiczeń.
 • Kawę, herbatę i drobny poczęstunek w trakcie warsztatów.
 • Ewaluację i ocenę warsztatu po zakończeniu.

Kontakt i zapisy:

Krzysztof Osóbka tel. 61 829 2243

krzysztof.osobka@amu.edu.pl