Data publikacji w serwisie:

Trudne sytuacje i kryzysy psychiczne wśród studentów – kwestionariusz

Droga Studentko, Drogi Studencie,

zapraszamy Cię do udziału w bardzo ważnym projekcie i wypełnienia ankiety dotyczącej trudnych sytuacji i kryzysów psychicznych, jakich doświadczają studenci w trakcie studiów. Badanie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu SOS Digital – Support to Students in Distress. Będziesz potrzebować mniej niż 10 minut na wypełnienie całego kwestionariusza. Serdecznie prosimy o wypełnienie go w ciągu 7 dni od daty otrzymania tej wiadomości.

Kwestionariusz: https://drive.google.com/open?id=1bW6AKtvH2L7T4Ljvm9ItgGPlzsjLgthuykHGi6j7PNg

Celem projektu jest stworzenie kompleksowej platformy internetowej ‘SOS Digital’, na której studenci uczelni mają uzyskać potrzebne im wsparcie w stanach kryzysów psychicznych i trudnych sytuacji życiowych. Wszystkie dane zbierane są wyłącznie w celach naukowych, z zachowaniem zasad pełnej poufności. Żadna informacja nie zostanie przekazana osobie spoza zespołu badawczego. Dzięki oznaczeniu kodem odpowiedzi osób badanych, zachowana zostanie anonimowość (wszystkie dane zostaną oznaczone losowo wygenerowanym kodem identyfikacyjnym).

Twoje doświadczenia są bardzo ważne – dzieląc się nimi możesz pomóc bardzo wielu osobom!

W razie wątpliwości bądź chęci uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Anną Rutz arutz@amu.edu.pl, tel. 61 829 20 55.

Dziękujemy za Twój udział w badaniu!

Jednocześnie prosimy o przekazanie naszej prośby jednej osobie - dzięki temu możemy wspólnymi siłami podwoić liczbę odpowiedzi:)

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Prośba o wypełnienie kwestionariusza - studenci.pdf 12.04.2019 Marta Grunwald
PDF
Pobierz PDF Prośba o wypełnienie kwestionariusza - studenci.pdf(279.7 KB)