Data publikacji w serwisie:

Trwa nabór w ministerialnym programie

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza nowy program dla studentów „Perły nauki”. Nabór wniosków trwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r. Jest to konkurs grantowy dla studentów, który zastępuje „Diamentowy grant”.

Studenci mogą złożyć wniosek w programie przy wsparciu uczelni. „Perły nauki” mają pomóc w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 • którego okres realizacji nie przekracza 48 miesięcy;
 • w którym wnioskodawca wskaże:

  osobę odpowiedzialną za realizację projektu, zwaną dalej „kierownikiem projektu”,
  opiekuna naukowego albo artystycznego kierownika projektu;
 • który nie obejmuje działań:
  finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
  wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;
 • którego koszt realizacji nie przekracza:
  240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych,
  200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki.