Data publikacji w serwisie:

Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania

Do 31 stycznia można zgłaszać aplikacje na wiosenną edycję staży i praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Na studentów czeka 75 miejsc w 27 wydziałach i biurach urzędu.

Wiosenna edycja Programu Staży i Praktyk Studenckich będzie realizowana w terminie od 6 marca do 30 czerwca.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału/jednostki
  • wypełnienie formularza on-line

Wnioski będą przyjmowane do 31 stycznia (do godz. 23:59).

Aby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże i praktyki - rekrutacja on-line).

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz WYKAZ BIUR/WYDZIAŁÓW/JEDNOSTEK - EDYCJA WIOSENNA oraz sprawdzić preferowane kierunki studiów przypisane każdemu wydziałowi i jednostce.
Luty będzie miesiącem rozmów rekrutacyjnych. Ze studentami, którzy zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka) i otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap Programu (staż), w ramach którego studenci otrzymają wynagrodzenie (14,70 zł/h).

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz.: 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Zobacz również:

Program staży i praktyk studenckich

Wykaz biur, wydziałów i jednostek Urzędu Miasta