Data publikacji w serwisie:

Trwa rekrutacja do Collegium Invisibile

Trwa rekrutacja do Collegium Invisibile. Studenci i doktoranci mają czas do 16 lutego 2020, aby zgłosić swoją kandydaturę.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych.

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 16 lutego 2020 r.

Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej: http://ci.edu.pl/rekrutacja/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/878474205882906/.


Collegium Invisibile jest stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów i doktorantów. Każdego roku organizuje programy edukacyjne i naukowe oparte o rzadko praktykowane w Polsce formy nauczania. W ramach Programu Tutorialnego członkowie stowarzyszenia nawiązują bezpośrednią współpracę z naukowcami z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich na zasadach odpowiadających ich potrzebom i zainteresowaniom. Każdego lata organizowana jest także Szkoła Letnia Wioska Olimpijska – intensywne obozy edukacyjne, podczas których doktoranci, studenci oraz rozpoczynający studia maturzyści przez ponad tydzień tworzą eksperymentalną intelektualną wspólnotę.