Data publikacji w serwisie:

Trwają badania w projekcie "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku"

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowany jest projekt PO WER "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku". Obecnie trwają badania ankietowe wypełnaiane przez studentów, doktorantów i pracowników.

W wyniku badań powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Udzielone odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście planowania dalszych działań w zakresie dostępności.


Jeżeli ktoś nie wziął jeszcze udziału w badaniu, może to zrobić online. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 20 minut. Każdy głos jest ważny.

Przejdź do ankiety:

Ankieta pracownicy

Ankieta studenci i doktoranci z niepełnosprawnością

Ankieta studenci

Zachęcamy do udziału i dziękujemy!