Data publikacji w serwisie:

Badania w ramach projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku"

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w badaniach, które będą przeprowadzane w ramach projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku".

Szanowni Państwo,

Drodzy Pracownicy i Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

w imieniu Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zwracamy się z uprzejmą prośbą i zaproszeniem do udziału w badaniach jakościowych oraz ilościowych dotyczących wspierania osób z niepełnosprawnościami na naszym uniwersytecie. Badania te realizowane są w ramach projektu PO WER "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku"

Badania przeprowadzane będą technikami jakościowymi IDI (wywiady indywidualne) oraz FGI (zogniskowany wywiad grupowy). 
Wyniki badania pozwolą na ocenę istniejących na UAM rozwiązań oraz identyfikację barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych, na które napotykają osoby z niepełnosprawnościami studiujące na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Państwa odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji.

Poniższe ankiety są formularzami zgłoszeniowymi do udziału w badaniach. Pozwolą one na odpowiedni dobór próby badawczej.  Spotkania odbywać się będą za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wszystkie Pani/Pana odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantujemy Państwu ochronę danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO

Formularze zgłoszeniowe do udziału w badaniach:

Pracownicy UAM: https://forms.office.com/r/gTVxeFa0jn

Studenci: https://forms.office.com/r/vkj4CJsrmH

Studenci z niepełnosprawnościami: https://forms.office.com/r/rukzk0GSuh

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:

mgr Anna Białkowska: anna.bialkowska@amu.edu.pl

Będziemy niezmiernie wdzięczni za Państwa udział w badaniach.

Z poważaniem,

Zespół Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami