Data publikacji w serwisie:

Unikalne w skali światowej znalezisko archeologów z UAM

Badania archeologów z Instytutu Archeologii UAM realizowane na obszarze placu Kolegiackiego w Poznaniu dostarczyły unikalnego w skali Europejskiej znaleziska. Właśnie zakończył się proces konserwacji jedynego zachowanego do dzisiejszych czasów „perłowego czepca” odkrytego we wschodniej części dawnej kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny*.

Pochodził on z grobu szlachcianki, herbu Nałęcz, który był datowany na XVI wiek. Do tej pory czepce tego rodzaju podziwiać można było tylko na obrazach, a poznańskie odkrycie znacząco wpływa na wiedzę dotyczącą sposobu ich wykonania, a także noszenia. Warto nadmienić, że podobne nakrycie głowy nosiła m.in. Barbara Radziwiłłówna.

Konserwację znaleziska przeprowadzono wspólnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie, w którym od dnia 30 maja do 4 sierpnia 2019 r. czepiec jest wystawiany jako atrakcja wystawy „Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku”.

Już w sierpniu znalezisko powróci do Poznania. Bezcenny zabytek można obejrzeć na stronach projektu: https://www.facebook.com/ProjektKolegiataPoznan/, a jego wygląd podziwiać na trójwymiarowym obrazie fotogrametrycznym.

Zespół archeologów Instytutu Archeologii UAM pracujący w ramach „Projektu Kolegiata”:

  • dr hab. Marcin Ignaczak, prof. UAM – kierownik projektu, pracownik naukowo-badawczy Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytut Archeologii UAM. Realizuje badania naukowe na obszarze Polski i Ukrainy.
  • mgr Andrzej Sikorski, pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku wykładowcy. Badacz Ostrowa Tumskiego, autor ponad 100 publikacji naukowych.
  • mgr Artur Dębski, archeolog o szerokich zainteresowaniach obejmujących okres od wczesnego średniowiecza po wiek XX. Jego główne programy badawcze koncentrują się na archeologii miejskiej oraz studiach nad ceramiką okresu średniowiecza i nowożytności.
  • mgr Mateusz Sikora, w 2006 r. ukończył archeologię na UAM w Poznaniu, obecnie pracuje w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i jest doktorantem Instytutu Archeologii UAM. Jego główne zainteresowania badawcze to monety z okresu średniowiecza i nowożytności.

* Miejska Kolegiata pw. Św. Marii Magdaleny była najważniejszym kościołem lewobrzeżnego miasta. Jej początki sięgają czasu lokacji, bowiem wymieniona została już w dokumentach z roku 1253. Prawdopodobnie już w XIV w. (1388) uzyskała imponującą bryłę architektoniczną, aczkolwiek jej największy rozwój wiązać można z przebudowami dokonanymi w XV w (najważniejsza została wykonana w roku 1470). Według zapisów kronik miejskich wysokość wieży kościoła była tak imponująca, ze czyniła z niego najwyższą budowlę sakralną w Polsce (wyliczana wysokość wierzchołka hełmu miałaby wynosić 114 m.) i co najciekawsze taką budowlą byłaby prawie do dziś, bowiem tylko sanktuarium w Licheniu obecnie mogłoby ja przewyższyć.

Fot. Projekt Kolegiata