Data wydarzenia:

Universitas Cantat 2019

Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich "Universitas Cantat" to festiwal promujący muzyczną kulturę akademicką. Zespoły mają okazję zaprezentować muzykę swoich krajów w całej jej różnorodności, a jednocześnie – poprzez udział w wykonaniu dzieła finałowego – włączyć się w promowanie muzyki polskiej. Wszystkie te działania tworzą przestrzeń do inspirującej wymiany kulturowej i artystycznej.

Festiwal od 1998 roku gromadzi w Poznaniu (początkowo co roku, od 2003 r. - co dwa lata) młodych ludzi z przeróżnych uczelni - ludzi muzycznie utalentowanych, aktywnych i otwartych na nowe przyjaźnie oraz wymianę kulturowych doświadczeń. Podczas dotychczasowych dziesięciu edycji publiczność miała okazję podziwiać blisko 100 chórów z 26 krajów, w tym z tak odległych zakątków świata, jak Meksyk czy Ekwador. Od początku istnienia imprezy organizacją zajmuje się Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Chór Kameralny UAM oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM. Nieoceniona jest rola profesora Krzysztofa Szydzisza - chórmistrza, muzykologa, specjalisty od emisji głosu, logopedy, menedżera kultury i od samego początku dyrektora „Universitas Cantat” oraz dr Joanny Piech-Sławeckiej - oboistki, chórmistrza, logopedy i wicedyrektora festiwalu. Koncerty festiwalowe odbywają się w rozmaitych wielkopolskich salach koncertowych, przede wszystkim zaś w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która słynie ze znakomitej akustyki. Chóry przygotowują m.in. utwory promujące rodzimą muzykę poszczególnych krajów. Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy wykonują wspólnie dzieło polskiego współcześnie żyjącego kompozytora. Zazwyczaj towarzyszy im w tym przedsięwzięciu orkiestra symfoniczna.

Najbliższy XIV Festiwal odbędzie się w dniach 6-12 maja 2019.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Universitas cantat 2017


Uczestnicy Koncertów Głównych XIV Międzynarodowego Festiwalu UNIVERSITAS CANTAT 2019
Participants of Main Concerts of the 14th International Festival UNIVERSITAS CANTAT 2019

Chór Akademicki UAM - AMU Choir
Adam Mickiewicz University Academic Choir - Poland

Chór Kameralny UAM - AMU Chamber Choir
Adam Mickiewicz University Chamber Choir - Poland

Państwowy Chór Akademicki "Biełaja Wieża" - Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu - Białoruś
State Academic Choir "Belaya Vezha" - Brest State Technical University - Belarus

Chór "Johann Friedrich Reichardt" Uniwersytetu w Halle - Niemcy
Halle University Choir “Johann Friedrich Reichardt” - Germany
Universitätschor Halle "Johann Friedrich Reichardt"

Chór Akademicki"Obilic" Towarzystwa Kultury i Sztuki “Branko Krsmanovic” przy Uniwersytecie w Belgradzie - Serbia
Academic Choir “Obilic” Artistic Cultural Society University of Belgrade “Branko Krsmanovic” - Serbia
Hor Obilić

Chór Mieszany “Koromakü” Uniwersytetu im. Mehmeta Akifa Ersoya w Burdurze - Turcja
Mehmet Akif Ersoy University Polyphonic Choir “KOROMAKÜ” - Turkey

Chór Kameralny Kijowskiego Instytutu Muzycznego im. R. Gliera - Ukraina
Chamber Choir of the R. Glier Kyiv Music Institute - Ukraine
Glier Chamber Choir

Chór Akademicki Uniwersytetu im. J. Wesleya w Illinois - USA
Illinois Wesleyan University Collegiate Choir - USA
IWU Collegiate Choir

Chór Uniwersytetu Wschodniego Michigan - USA
Eastern Michigan University Choir - USA
Eastern Michigan University Choirs

Chór Uniwersytetu z Péczu - Węgry
University Choir of Pécs - Hungary