Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Poznański ma swoją ulicę

Ulica Uniwersytetu Poznańskiego oraz ulica Wszechnicy Piastowskiej – to nazwy, które przyjmą drogi zlokalizowane na Kampusie Morasko. Decyzja zapadła we wtorek, 2 kwietnia, na posiedzeniu Rady Miasta Poznania.

Uniwersytet Poznański będzie patronował ulicy wewnątrz Kampusu, zaczynającej się od budynków Wydziału Fizyki, a kończącej się przy zabudowaniach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Droga przebiegająca pomiędzy Centrum NanoBioMedycznym a terenem zielonym będzie nosiła nazwę Wszechnicy Piastowskiej, natomiast wspomniany teren zielony - skwer przy tej ulicy zdobył nazwę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Nowe nazwy zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia ich w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048