Data publikacji w serwisie:

V Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu "Studenckie impresje" 2021

Rozpoczynamy kolejny V Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu "Studenckie impresje" 2021, pod Patronatem JM Rektora UAM oraz Dziekanów, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Antropologii  i Kulturoznawstwa w ramach tegorocznego XXIV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Wydarzenie artystyczne on-line.

Nie samą nauką żyje człowiek! Świat ma wiele barw i odcieni wrażliwości! Zachęcamy studentów UAM do podjęcia tego artystycznego wyzwania i zdobycia głównej I Nagrody Rektora UAM oraz atrakcyjnych nagród pozostałych Fundatorów! Prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek, Laboratorium Edukacji Artystycznej WSE zaprasza serdecznie do uczestnictwa w tym prestiżowym wydarzeniu artystycznym, którego celem jest wspieranie twórczości plastycznej studentów oraz popularyzacja edukacji artystycznej i jej wartości na forum akademickim.

Tegoroczne hasło: "Przestrzenie wrażliwości" w kontekście współczesnego funkcjonowania, wydaje się bardzo istotne. Covid-19 długotrwała pandemia, jako moment zaskoczenia, przeorganizowania własnego życia, izolacji, narastających problemów, chorób, ludzkich dramatów i alienacji, pozostawi na długo swój ślad  w wymiarze jednostkowym i społecznym. Twierdzenie, że wielkość człowieka poznaje się szczególnie w sytuacjach trudnych, również i dziś, zmusza do refleksji nad kondycją ludzkiego humanizmu i świata wartości. Termin nadsyłania fotografii prac do dn. 30.09. 2021 r., umożliwia uczestnikom wakacyjne działanie twórcze w oparciu o motywacje i zachwyty nad pięknem otaczającej natury. Można więc dostrzec, że konkursowe hasło jest bardzo pojemne i jak na „przestrzeń wrażliwości” przystało, stwarza szerokie możliwości plastycznej jego interpretacji oraz autorskiej wypowiedzi ekspresyjnej.

Pobierz formularz uczestnictwa


Celem konkursu jest umożliwienie studentom UAM, zaprezentowania ich artystycznej pasji, kreatywności, ciekawych rozwiązań plastycznych, wynikających z fascynacji procesem tworzenia oraz chęci upublicznienia własnej ekspresyjności.


Pomysłodawcą i koordynatorem ośmiu edycji Międzywydziałowego Konkursu Plastycznego z cyklu „Studenckie impresje” oraz czterech odsłon konkursowych  w  formule uczelnianej jest prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek, kierownik Laboratorium Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Funkcję Sekretarza konkursu pełni Malwina Dobrogojska,Studenckie Koło Edukacji Artystycznej „Pro Arte”.


Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach prac Komisji Konkursowej w dn.11.10. 2021 r. Wręczenie nagród z udziałem Władz Rektorskich i Dziekańskich, zaplanowano między 15.10 a 31.10. Szczegóły będą podane w późniejszym terminie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy wręczenia nagród w przypadku aktywizacji pandemii.

Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana on-line w ramach XXIV PFNiS w dniach od 08.11-19.11.2021 r.


Zdjęcia prac z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii oraz technik mieszanych, należy przesłać do dnia 30.09.2021 r., zgodnie z zasadami uwzględnionymi w regulaminie konkursu. Jury konkursowe, dokona wyboru najciekawszych prac, które prezentowane będą na wystawie pokonkursowej on-line. Na uczestników tego istotnego wydarzenia artystycznego, czeka  atrakcyjna I Nagroda ufundowana przez JM Rektora UAM oraz cenne nagrody i wyróżnienia pozostałych Fundatorów. Termin wręczenia nagród i  forma ich przekazania, zostaną dookreślone w kolejnym komunikacie.

Adres do korespondencji i nadsyłania prac: konkursplastyczny.uam@amu.edu.pl

Przeczytaj Regulamin konkursu