Data wydarzenia:

W niewoli ciała - spotkanie w Bibliotece Uniwersyteckiej

11 II 2019, o godz. 17.30 odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej spotkanie z dr Małgorzatą Okupnik, autorką książki " W niewoli ciała. Doświadczenie utraty zdrowia i jego reprezentacje" oraz panel dyskusyjny, którego uczestnikami  będą :

  • dr n. med. Iwona Zaporowska-Stachowiak - lekarka, specjalistka medycyny paliatywnej
  • dr Izabela Rutkowska - językoznawczyni, tłumaczka
  • ks. Marek Marcinkowski - kapelan szpitalny

Celem książki jest omówienie reprezentacji doświadczenia  utraty zdrowia wskutek poważnej, przewlekłej, somatycznej, nieuleczalnej choroby.

W części pierwszej podjęto próbę definicji utraty, będącej doświadczeniem powszechnym i nieuchronnym. Odkrycia jej istoty dokonano za pomocą analizy fenomenologicznej.

Część druga dotyczy kulturowego wymiaru doświadczenia utraty zdrowia. Przedstawiono w niej konceptualizacje i metafory choroby. Szczegółowo omówiono motyw niewoli. Podjęto również próbę określenia specyfiki narracji o chorobie (patografii). Analiza tego typu świadectw wymaga od badacza specjalnego nastawienia i potraktowania, a mianowicie „lektury empatycznej”.

Na część trzecią składają się analizy patografii i prac plastycznych tworzonych przez osoby chore (na nowotwory złośliwe, stwardnienie boczne zanikowe, degenerację siatkówki). Włączono także świadectwo osoby towarzyszącej bliskiemu zmagającemu się z nieuleczalną chorobą.

Małgorzata Okupnik, dr nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa UAM, wykładowczyni Akademii Muzycznej  im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Autorka monografii Autobiografie polskich sportowców samotników (2005) oraz artykułów naukowych na temat autobiografizmu, badań biograficznych, pamięci, doświadczenia utraty. Redaktorka tomów Nie lubię chodzić po cudzych śladach… O życiu i dziełach Ryszarda Wiktora Schramma (2009) oraz Kobiety i/a doświadczenie wojny 1914–1945 i później (razem z M. Grzywacz) (2015).

Spotkaniu towarzyszy występ zespołu muzyki dawnej „Discors Concordia”

Discors Concordia czyli inaczej Niezgodna Zgodność - w tym połączeniu słów zawiera się idea współuczestniczenia w muzyce czterech głosów i lutni, które to pozornie niezgodne, zespalają się we współbrzmieniach utworów epoki renesansu i baroku. Zespół tworzą studenci i absolwenci Royal College of Music w Londynie oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Członkami  zespołu są:

  • Aleksandra Pałka – sopran,
  • Sonja Kaczmarek – alt,
  • Łukasz Matusik – tenor,
  • Robert Iwankiewicz – bas,
  • Anna Biniaś – lutnia

Kierownictwo  artystyczne Anna Biniaś”.