Data publikacji w serwisie:

Weź udział w programie Stella Junior

Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów trwające minimum 3 tygodnie (praktyki na miejscu: ‘in-person mobility’) lub 30 dni (praktyki wirtualne). Wysokość grantu wynosi 600 Euro.

Studenci zainteresowani odbyciem stażu muszą do 16 kwietnia wysłać on-line następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy on-line,
  • CV po angielsku (w formacie Europass),
  • zaświadczenie, że dana osoba jest studentem I, II lub III stopnia uniwersytetu, należącego do Grupy Compostela,
  • zeskanowaną kopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • średnią ocen z wszystkich poprzednich lat.

Szczegółowe warunku konkursu dostępne są w załączniku.

Grupa Compostela przyzna 6 grantów (każdy w wysokości 600 Euro) sześciu wybranym studentom.

Szczegółowe informacje w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej u Pani Joanny Janas, e-mail: joanna.janas@amu.edu.pl.