Data publikacji w serwisie:

Wolontariat związany z Drogą Św. Jakuba

Grupa Compostela oferuje studentom wolontariat związany z Drogą Św. Jakuba w terminie od 10 lipca do 10 sierpnia lub od 10 sierpnia do 10 września.

W tym programie dostępne są granty, które pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania, posiłków i lokalnego transportu.

Do 1 kwietnia należy wypełnić formularz on-line: https://airtable.com/shraOBovoh2EhzuZM.

Szczegółowe informacje w Dziale Współpracy z Zagranicą oraz na stronie:

http://www2.usc.es/gcompostela/en/activities/university-walking-community.html