Data publikacji w serwisie:

Wydział Etnolingwistyki - poznaj historię najnowszego wydziału UAM

Wydział Etnolingwistyki powstał w 2023 roku poprzez wyodrębnienie z Wydziału Neofilologii. Jego siedziba znajduje się w budynku przy al. Niepodległości. Poznajcie historię najnowszego wydziału UAM.

Najpierw był Wydział Filologiczny

– Historia sięga roku 1973, kiedy to rozpoczęła się dyskusja nad utworzeniem jednostki, której dominującym obszarem badawczym będzie językoznawstwo. W październiku tego roku na Wydziale Filologicznym powstał Instytut Językoznawstwa. Jego założycielami byli profesorowie: M. Rudnicki, L. Zabrocki, C. Kudzinowski. Powstanie Instytutu Językoznawstwa było ewenementem w krajobrazie neofilologicznym Polski. Wydział Filologiczny w 1988 roku podzielił się na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii. W skład tego drugiego wszedł Instytut Językoznawstwa. W 1977 roku jego dyrektorem został prof. J. Bańczerowski, który zaczął przekonywać pracowników instytutu i wydziału, iż nadchodzi czas przesuwania się jądra cywilizacji z Europy i Ameryki Północnej do Azji. Należałoby więc przeorientować badania i kształcenie, wzbogacając je o filologie orientalne. Zaczęliśmy uczyć arabskiego, chińskiego, japońskiego, tajskiego oraz afrykańskich języków: amharskiego, hausa czy suahili. Profesor Bańczerowski doprowadził następnie do powstania takich specjalności jak: japonistyka, sinologia, arabistyka, filologie indonezyjsko-malajska oraz wietnamsko-tajska, koreanistyka, a także etnolingwistyka, której pomysłodawcą i współtwórcą był prof. Tadeusz Zgółka – opowiada o początkach kształcenia prof. UAM Piotr Nowak, p.o. dziekana nowo utworzonego Wydziału Etnolingwistyki.

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii, który oferuje filologie obce to 400 nauczycieli, 20 kierunków i setki studentów. Stąd w Instytucie Etnolingwistyki narodził się pomysł na zmiany. Wniosek trafił na rektorskie biurko w marcu 2022 roku.
– O opinię poprosiłem także wszystkich pracowników instytutu, którzy opowiedzieli się za utworzeniem odrębnego wydziału. Zarówno rada dziekańska WN, jak i Senat UAM przychylili się do naszego wniosku – kontynuuje prof. UAM Piotr Nowak.

Wydział Etnolingwistyki

Rektor UAM zadecydowała o powstaniu Wydziału Etnolingwistyki od 1 września 2023. Studenci, którzy poprzednio byli w Instytucie Etnolingwistyki, przechszli automatycznie do Wydziału Etnolingwistyki.

– Obecnie mamy ok. 800 studentów, których kształci 63 nauczycieli akademickich, w tym 23 obcokrajowców; uczymy 15 języków obcych. Mamy trzy kierunki studiów:

  • etnolingwistyka (ze specjalnościami: bałtologia, wietnamistyka, etnolingwistyka ogólna),
  • hebraistyka
  • i koreanistyka,

a także studia podyplomowe interlingwistyki prowadzone w języku esperanto. Koreanistyka pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce zajmuje od dawna pierwsze, drugie albo trzecie miejsce w skali całej uczelni. Z pewnością świadczy to o poziomie dydaktyki prowadzonej na wydziale, potwierdzonym wieloma dyplomami i certyfikatami — dodaje p.o. dziekana.

Cały wywiad z prof. UAM Piotrem Nowakiem, p.o. dziekana nowo utworzonego Wydziału Etnolingwistyki przeczytanie na uniwersyteckie.pl.

Dowiecie się jakie cele w przyszłości stoją przed wydziałem i jakie projekty badawcze obecnie są realizowane.