Data publikacji w serwisie:

Wyjedź na europejską szkołę letnią

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako członek Uniwersytetu Europejskiego EPICUR oferuje swoim studentom możliwość wyjazdów na szkoły letnie organizowane przez uczelnie partnerskie.

Jeszcze do 2 kwietnia można ubiegać się o możliwość wyjazdu do: Niderlandów, Danii, Francji, Niemiec i Grecji.

Tematyka szkół letnich oferowana przez uniwersytety partnerskie jest różnorodna. Również długość trwania i intensywność kursów jest zróżnicowana, tak by można było dostosować wyjazd do własnych planów. W ofercie znajdują się kursy dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Zachęcamy do udziału i składania wniosków.

Zobacz gdzie i na jaki kurs można wyjechać - katalog kursów.

Wszystkie informacje o tym jak aplikować znajdują się w dokumencie Guidance Note for Application for the EPICUR courses in the Summer programme 2023


Strona EPICUR UAM