Data publikacji w serwisie:

Wyjedź na studia do Tajwanu - stypendia

Program Taiwan Scholarship przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu (‘MOE’) oferuje studentom polskich uczelni (polskim obywatelom) miejsca stypendialne na studiach magisterskich lub doktoranckich na Tajwanie.

Program – obok kształcenia – stawia sobie za cel wzajemną komunikację oraz nawiązanie kontaktów i przyjaźni w międzynarodowym środowisku. Stypendium Huayu Enrichment Scholarship (HES) – nauka języka chińskiego w roku akademickim 2019/20Program Huayu Enrichment Scholarship przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu (‘MOE’) oferuje studentom polskich uczelni (polskim obywatelom) dziewięć miejsc stypendialnych na rocznych (trwających rok akademicki) kursach języka chińskiego na Tajwanie.

Więcej o programie na stronie organizatora - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Termin składania wniosków do 15 stycznia 2019 r. poprzez system dostepny na: https://programs.nawa.gov.pl/login,