Data publikacji w serwisie:

Wyniki V Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu "Studenckie impresje" 2021

Piąta edycja konkursu dobiegła końca, lecz dla organizatorów ma ona szczególne znaczenie z dwóch powodów, po pierwsze dlatego, gdyż jest już edycją jubileuszową. Po drugie, poprzez wcześniejszy termin organizacji XXIV PFNiS w b.r., i termin nadsyłania zgłoszeń prac do 30.09, nasz konkurs stał się poniekąd konkursem wakacyjnym, więc tym bardziej, cieszy duże zainteresowanie studentów.

Plastyczne odpowiedzi na hasło „Przestrzenie wrażliwości” nie tylko ukazują wieloaspektowe zakresy interpretacyjne ich twórców, lecz konstytuują kolejny dowód na to, że sztuka i działania twórcze są potrzebne zawsze, także w tym trudnym, covidowym czasie.

W V edycji Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu "Studenckie impresje" 2021 wpłynęło 31 prac z pięciu Wydziałów:

  • Wydziału Biologii,
  • Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
  • Wydziału Prawa i Administracji,
  • Wydziału Filozoficznego,
  • Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Prace zostały wykonane w różnorodnych technikach plastycznych,  malarskich, rysunkowych, graficznych, fotograficznych oraz technikach mieszanych.

Lista tegorocznych Laureatów przedstawia się następująco:

I Nagroda JM Rektora UAM – Beata Napierała (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II Nagroda Dziekana WSE – Adrianna Kała (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

III Nagroda Dziekana WAiK – Olga Żyminkowska (Wydział Filozoficzny)

Nagroda Specjalna Rodziny Patrona Alicja Król (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I Wyróżnienie – Misza Gryczan (Wydział Biologii)

II Wyróżnienie – Zuzanna Wilczyńska (Wydział Studiów Edukacyjnych)

III Wyróżnienie – Weronika Flieger (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Wyróżnienie Akademickie – Olga Żyminkowska (Wydział Filozoficzny)

Prezentację wystawy pokonkursowej on-line, zrealizowanej przez Studio Filmowe UAM, będzie można zobaczyć w ramach edycji XXIV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w terminie od 08 do 19.11.2021 r.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani w najbliższym czasie o formie i terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

- Serdecznie gratulujemy  tegorocznym Laureatom oraz wszystkim Uczestnikom konkursu z życzeniami  niegasnącej pasji tworzenia i czerpania radości z kontaktu ze sztuką. Specjalne podziękowania i wyrazy wdzięczności kierujemy do Fundatorów nagród oraz Jurorów Komisji Konkursowej i do wszystkich osób, które w jakimkolwiek stopniu, przyczyniły się do zaistnienia tej twórczej inicjatywy  – mówią organizatorzy konkursu.