Data publikacji w serwisie:

Wznowienie wypożyczeń i zwrotów książek w Bibliotekach UAM

Informujemy o wznowieniu działalności bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UAM w zakresie wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych.

Biblioteka Uniwersytecka uruchamia wypożyczenia zbiorów z dniem 11 maja 2020 r. Przyjmowanie zwrotów wypożyczonych publikacji będzie możliwe od 25 maja b.r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania z zasobów BU w czasie pandemii są dostępne na stronie Biblioteki.

Natomiast w bibliotekach wydziałowych planowane jest uruchomienie wypożyczeń i przyjmowania zwrotów książek na dzień 18 maja b.r. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania ze zbiorów będą dostępne na stronach bibliotek wydziałowych.