Data publikacji w serwisie:

X Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna

16 czerwca 2023 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbędzie się X Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna pt. „Zostawcie nam czysty kawałek świata”.

Konferencja, której organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM we współpracy z Wydziałem Biologii UAM, odbywa się cyklicznie, raz do roku. Nobilitacją konferencji jest fakt, że organizowana jest pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny sprawuje portal internetowy edukacji ekologicznej ekoedu.com.pl.

Do udziału w konferencji zapraszamy uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych. W tym roku, ze względu na rodzaj apelu zawarty w tytule konferencji, swój udział będą mieli również uczniowie szkół podstawowych. Wydarzenie będzie miało charakter konkursowy. Uczestnicy będą rywalizować w kategoriach: najlepszy referat i najciekawsza praca upcyklingowa (praca, której istotą jest powtórne wykorzystanie rzeczy, także odpadów, w celu nadania im tzw. drugiego życia, życia o charakterze użytkowym i estetycznym). Upcykling to też idea, do której odwołają się młodzi kreatorzy mody, prezentując w ramach konferencji swój pokaz odzieży.

Szczegóły dotyczące konferencji, tematyka oraz regulamin i harmonogram znajdują się na stronie internetowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM:

Dowiedz się więcej!