Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

  1. Podanie,
  2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
  3. Wniosek o stypendium (formularze dla studenta i doktoranta w załączeniu),
  4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączeniu).

Osoby zainteresowane składają dokumenty osobiście w dziekanatach odpowiednich Wydziałów UAM (termin złożenia określa Wydział).
Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie 2 wnioski studenckie i 2 wnioski doktoranckie z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. Jana Kulczyka, na adres Biura Rektora UAM w terminie do 28 października 2018 r.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Regulamin stypendiów im. dr. Jana Kulczyka 25.09.2018 Unknown
PDF
Pobierz PDF Regulamin stypendiów im. dr. Jana Kulczyka(1.8 MB)
Wniosek dla studenta 25.09.2018 Unknown
DOC
Pobierz DOC Wniosek dla studenta(51.5 KB)
Oświadczenie 25.09.2018 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie(19.3 KB)
Wniosek dla doktoranta 25.09.2018 Unknown
DOC
Pobierz DOC Wniosek dla doktoranta(49.0 KB)