Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

  1. Podanie,
  2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
  3. Wniosek o stypendium (formularze dla studenta i doktoranta w załączeniu),
  4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączeniu).

Osoby zainteresowane składają dokumenty osobiście w dziekanatach odpowiednich Wydziałów UAM (termin złożenia określa Wydział).
Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie 2 wnioski studenckie i 2 wnioski doktoranckie z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. Jana Kulczyka, na adres Biura Rektora UAM w terminie do 28 października 2018 r.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Regulamin stypendiów im. dr. Jana Kulczyka 25.09.2018 Anna Krajewska-Zastrożna
PDF
Pobierz PDF Regulamin stypendiów im. dr. Jana Kulczyka(1.8 MB)
Wniosek dla studenta 25.09.2018 Anna Krajewska-Zastrożna
DOC
Pobierz DOC Wniosek dla studenta(51.5 KB)
Oświadczenie 25.09.2018 Anna Krajewska-Zastrożna
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie(19.3 KB)
Wniosek dla doktoranta 25.09.2018 Anna Krajewska-Zastrożna
DOC
Pobierz DOC Wniosek dla doktoranta(49.0 KB)