Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do konkursu naukowego dla grup studenckich

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konkursu dedykowanego do grup studenckich (3-5-osobowych) oraz zadania pierwszego etapu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30.09.2019 (I tura) oraz 15.11.2019 (II tura).

X International Natural Sciences Tournament (INST) składa się z dwóch etapów. W pierwszym studenci na podstawie rozeznania literaturowego rozwiązują zadania podane na stronie konkursu (http://www.scitourn.com/index), a następnie przesyłają rozwiązania poprzez formularz dostępny na tejże stronie. Najlepsze zespoły zostaną zaproszone do udziału w rundzie finałowej, która w tej edycji odbywać się będzie na Uniwersytecie Warszawskim. W rundzie finałowej zespoły będą zmagać się ze sobą, występując w trzech różnych rolach – prezentującego swoje rozwiązanie (należy przygotować prezentację, w której zawarte będą informacje literaturowe, zaproponowane rozwiązanie; oceniana będzie również sama prezentacja), oponenta (wskazanie uchybień w rozwiązaniu grupy prezentującej, bez proponowania swojego rozwiązania) oraz recenzenta (merytorycznej oceny dyskusji obu stron, prezentacji itp.). Wszystko oceniane jest przez grono jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele nauki z różnych dyscyplin. Językiem konkursu jest język angielski.

Konkurs daje świetną okazję do rozwoju, wzmaga kreatywność, promuje pracę w grupie, a także pozwala szlifować angielski oraz umiejętność prezentacji.

Pytania proszę kierować pod adres: participants@scitourn.com.

Dodatkowych informacji udziela dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak (Lokalny Komitet Organizacyjny, Wydział Chemii UW): mfiedoruk@chem.uw.edu.pl.