Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do udziału w projekcie „UNIWERSYTET JUTRA II”

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursu projakościowego rektora UAM organizowanego w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA II”.

Cykl zajęć pod wspólnym tytułem Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie w zakresie posługiwania się współczesnym językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych został opracowany przez językoznawców z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Propozycja jest skierowana do studentów UAM wszystkich kierunków studiów, którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry.

Studentom proponowanych jest 5 modułów, z których student – chcący uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie zajęć projakościowych i nabycie kompetencji – powinien wybrać minimum 2 moduły.

Rekrutacja na zajęcia odbywa się poprzez zapisanie się studenta na zajęcia do danej grupy zajęciowej i nie jest obwarowana progami wiedzy lingwistycznej o współczesnej polszczyźnie.

Proponowane moduły:

  • Moduł 1: Kultura komunikacji językowej (10 spotkań, 20 h);
  • Moduł 2: Ortografia i interpunkcja (10 spotkań, 20 h);
  • Moduł 3: Redakcja tekstu (10 spotkań, 20 h);
  • Moduł 4: Retoryka i erystyka (10 spotkań, 20 h);
  • Moduł 5: Słowniki i sieciowe korpusy językowe (10 spotkań, 20 h).

Więcej szczegółów (wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie) znajduje się na stronie internetowej projektu.

Początek wymienionych wyżej zajęć w ramach projektu projakościowego planowany jest na połowę października 2021. (Niewykluczone, że przynajmniej część zajęć będzie mogła odbyć się w sposób zdalny.)

Zgłoszenia na zajęcia oraz pytania można kierować na adres: projakosc@amu.edu.pl.

Osobą do kontaktu jest: prof. UAM dr hab. Michał Szczyszek z WFPiK UAM.