Data publikacji w serwisie:

Zdobądź Nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską lub doktorską!

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII edycji konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterką” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 listopada br.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione w latach 2020-2021 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Zarówno w kategorii prac doktorskich, jak i magisterskich Kapituła Nagrody przyzna po trzy równorzędne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia.

Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorski/autorów prac lub przez Rektora danej Uczelni do 15 listopada br.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej Miasta Poznania.