Data publikacji w serwisie:

Zgłoś się do konkursów w ramach Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Studentko! Studencie! Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach pierwszych konkursów projektu UAM „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (ID-UB). Zachęcamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie. Do rozdysponowana jest ponad 6 milionów złotych!

Informacje dotyczące konkursów odnaleźć można na stronie UAM w zakładce „Aktualności i komunikaty ID-UB" (https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/aktualnosci-i-komunikaty-id-ub) oraz w Intranecie UAM w zakładce Badania i Projekty > Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza > Aktualne konkursy.