Data publikacji w serwisie:

Zgłoś się do konkursu FameLab 2019

Do 28 stycznia 2019 r.  można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu FameLab 2019 r. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy chcą popularyzować naukę. Organizatorami konkursu są British Council Polska oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać osoby, które spełniają następujące warunki:

  • mają co najmniej 23 lata,
  • studiują lub pracują w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych,
  • porozumiewają się po polsku w stopniu komunikatywnym,
  • porozumiewają się po angielsku w stopniu komunikatywnym

W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. W formularzu należy zamieścić również link do maksymalnie 3-minutowego filmu video z nagraniem wystąpienia na dowolny temat dotyczący wybranej dziedziny z wymienionych powyżej nauk.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu