Data publikacji w serwisie:

Zostań Ambasadorem Karier Unii Europejskiej na UAM

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na UAM promować możliwości pracy w instytucjach UE – zaaplikuj do programu "Ambasadorowie Karier UE 2019/2020" organizowanego przez Europejski Urząd Doboru Kadr!

O programie

Zadaniem Ambasadora Karier UE będzie aktywne promowanie w roku akademickim 2019/2020 możliwości pracy w instytucjach UE, udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z MSZ, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.

Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez EPSO: dwie osoby w Brukseli, pozostali "Ambasadorowie Karier UE" - w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szkolenie dla ambasadorów jest bezpłatne. Opiekę nad programem sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Biuro Karier będzie aktywnie wspierało (zarówno organizacyjnie jak i merytorycznie) Ambasadora Karier UE na UAM.

O organizatorze

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) zajmuje się wspomaganiem działalności instytucji Unii Europejskiej poprzez stosowanie wydajnych i skutecznych procedur selekcji wysokiej jakości, umożliwiających zatrudnienie najbardziej odpowiednich pracowników na dostępne stanowiska. EPSO odpowiada za selekcję kandydatów do pracy we wszystkich instytucjach oraz agencjach UE (m. in. w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, a także w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dla kogo?

Program adresowany jest dla studentów, którzy chcieliby promować na swojej uczelni i poza nią możliwości pracy w krajach Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś osobą otwartą, łatwo nawiązujesz kontakty, masz doskonałe umiejętności organizacyjne i chcesz zaangażować się w pracę na rzecz Unii Europejskiej oraz promować zasady programu – zgłoś się!

Masz pytania?

Więcej informacji znajdziesz na stronie: epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_pl

Nadal masz wątpliwości? Skontaktuj się z tegorocznym Ambasadorem:

www.facebook.com/EUCareersUAM lub eucareers.poznan@gmail.com

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby zgłosić swoją kandydaturę:

  1. Prześlij  swoje CV na adres joanna.koczorowska@amu.edu do dnia 20.03.2019

    oraz

  2. Zaaplikuj  bezpośrednio do EPSO na stronie  http://ambassadors.eu-careers.eu do dnia 23.03.2019