Data publikacji w serwisie:

Bezpłatne lekcje z naukowcami z UAM - zapisz swoją klasę

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza licea z Poznania i okolic do udziału w lekcjach prowadzonych przez pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytutu Filologii Klasycznej. Przygotowano ponad 50 tematów do wyboru.

Propozycje lekcji uwzględniają miejsce danego tematu w programie nauczania przedmiotów takich jak: język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie.

Lekcje są bezpłatne i realizują misję społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. Tematy dobrano tak, żeby pogłębić zainteresowanie uczniów omawianą tematyką.

Aby umówić lekcję dla swojej klasy i zaprosić naukowca do szkoły wystarczy napisać na adres ifkuam@amu.edu.pl i zaproponować termin oraz temat z poniższej listy.

Propozycje lekcji:

Starożytność

 • Homer i kultura oralna starożytnej Grecji (dr Maria Marcinkowska-Rosół)
 • Obraz barbarzyńców w literaturze greckiej (dr hab. Magdalena Stuligrosz)
 • Demokracja i prawo boskie: aktualność Antygony Sofoklesa? (dr hab. Mateusz Stróżyński)
 • Paideia: grecka koncepcja edukacji i kultury  (dr hab. Mateusz Stróżyński)
 • Edyp i Antygona, herosi w zgodzie z sobą: Sofokles i jego dzisiejsza aktualność (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Prawo natury prawem silniejszego? Sofokles – Tukidydes – Platon (dr hab. Mateusz Stróżyński)
 • Antyczna komedia (maski i schematy fabularne) (prof. Ewa Skwara)
 • Jak być kochanym, czyli Sztuka kochania Owidiusza (prof. Ewa Skwara)
 • „Będzie szczęśliwy, jeżeli nie pozna siebie” – samowiedza w mitach o Edypie i Narcyzie" (dr hab. Mateusz Stróżyński)
 • Z Orfeuszem i Eurydyką przez wieki. Antyczny mit o słynnych kochankach i jego recepcja w epokach późniejszych (dr Aleksandra Arndt)
 • Współczesne interpretacje muzyki starożytnej Grecji (dr Radosław Piętka)
 • Jak brzmiała muzyka w starożytnym Rzymie? (prof. Piotr Urbański)
 • Filozofia antyczna i narodziny nauk przyrodniczych (dr Maria Marcinkowska-Rosół)
 • Pokazowa lekcja greki (dr Piotr Stępień)

Średniowiecze

 • Świat średniowiecznego teatru (prof. Piotr Bering)
 • W średniowiecznym skryptorium, czyli jak mnisi ocalili kulturę antyczną (dr Monika Miazek-Męczyńska)
 • To wcale nieprawda, że Renesans i Średniowiecze są sobie przeciwstawne (prof. Piotr Bering)

Renesans i barok

 • Pierwsze wieki druku (prof. Piotr Bering)
 • Dlaczego dawna polska literatura była dwujęzyczna? (prof. Piotr Urbański)
 • Konsolacja – jej antyczny rodowód i obecność w Trenach (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Tradycja klasyczna w Trenach Jana Kochanowskiego (prof. Piotr Urbański)
 • Mikołaja Sępa Szarzyńskiego „trudne sonety” (prof. Piotr Urbański)
 • Antyczne wzorce Szekspira (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Antyczne wzorce Szekspira na przykładzie Hamleta (dr Marlena Puk)
 • Samotny, więc szalony? Prometeusz i Don Kichot (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Reinterpretacje antyku w poezji Jana Andrzeja Morsztyna(dr Marlena Puk)

Wiek XIX

 • Norwid o antycznym Rzymie (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Antyk w Świteziance? Dlaczego nie (dr Marlena Puk)
 • Antyczne prefiguracje w Dziadach (dr Marlena Puk)

Wiek XX i kultura najnowsza

 • Scena antyczna, scena Wyspiańskiego. Podobieństwa i różnice (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Czy Camus czytał Tukidydesa? Obraz zarazy w Atenach i w Dżumie (dr hab. Mateusz Stróżyński)
 • Antyk poetów dwudziestolecia międzywojennego (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Edyp i dylematy moralne Granicy (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Szymborska i Herbert jako poeci kultury (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Młody Tuwim i jego antyczne fascynacje (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Marquez i Eco: różne widzenia tradycji europejskiej (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Czy dzisiaj rozumiemy antyk: Kubiak, jego i inne przekłady literatury antycznej (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Anachronizm zamierzony: jak w Biblii i jak u Sofoklesa (Steinbeck i jego Na wschód od Edenu) (prof. Elżbieta Wesołowska)
 • Herberta wizje przeszłości (prof. Piotr Bering)
 • Antyk powieściowy w XX i XXI wieku: Imię róży i inne (UlissesWładca Pierścieni, Elizabeth Costello) (dr Radosław Piętka)
 • Pomnik poety. Horacjańskie Exegi monumentum w poezji polskiej (dr Monika Miazek-Męczyńska)
 • Antyk starożytny – antyk nowożytny (prof. Ewa Skwara)
 • Stoicyzm – filozofia na dziś? (prof. Piotr Urbański)
 • Edyp antyczny i jego współczesne filmowe wersje (prof. Ewa Skwara)
 • Filmowe wersje Króla Edypa (dr Radosław Piętka)

Łacina i języki nowożytne

 • Języki w Europie. Pochodzenie i klasyfikacja (dr hab. Rafał Rosół)
 • Geneza i rozwój alfabetu łacińskiego (prof. Piotr Bering)
 • Zapożyczenia greckie i łacińskie w języku polskim (dr hab. Rafał Rosół)
 • Najczęściej spotykane skróty łacińskie (dr Marlena Puk)
 • Nazwy miesięcy w języku łacińskim i językach nowożytnych(dr Marlena Puk)
 • Europa – od porwanej księżniczki do nazwy kontynentu (dr Marlena Puk)
 • Filologia, czyli „umiłowanie słowa” – o zapożyczeniach greckich i łacińskich w języku polskim. (dr hab. Magdalena Stuligrosz)
 • Łacina w filmie (prof. Ewa Skwara)