Data publikacji w serwisie:

Darmowy e-book dla pedagogów

Zapraszamy do pobrania darmowego, pedagogicznego e-booka „Program Edukacyjny KRUK. Tajemnice ścieżek edukacji kompetencyjnej” poświęconego problematyce kształcenia kompetencji miękkich młodzieży. Książka zawiera programy i scenariusze wyjątkowych oraz innowacyjnych zajęć edukacyjnych zrealizowanych w ramach Programu KRUK przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

E-book „Program Edukacyjny KRUK. Tajemnice ścieżek edukacji kompetencyjnej” to nie tylko kolejna książka z programami zajęć, ale przede wszystkim refleksyjna, momentami smutna, częściej zabawna, zaskakująca i odkrywcza podróż pedagogiczna po ciekawych ścieżkach edukacji kompetencyjnej. Publikacja zawiera  niezwykle cenne oceny uczestniczących w zajęciach nauczycieli i uczniów, doświadczenia i przemyślenia realizatorów oraz opinie wybitnych ekspertów na temat zastosowanych w programie rozwiązań i osiągniętych efektów.

Pobierz darmowego e-booka

Więcej informacji o programie edukacyjnym KRUK znajdziesz tutaj.

Życzymy inspirującej lektury!


Program Edukacyjny KRUK oraz niniejsza publikacja powstały w ramach projektu „Uniwersytet Wsparcia Rozwoju Kompetencyjnego Młodzieży”, który był realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.