Data publikacji w serwisie:

Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej „EDUKACJA – WYCHOWANIE – POMOC”

12 czerwca 2019 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej „EDUKACJA – WYCHOWANIE – POMOC”.

Do zawodów III stopnia zakwalifikowało się 11 osób, reprezentujących szkoły średnie z różnych stron Polski: Chrzanowa, Śremu, Ostrowa Wielkopolskiego, Legionowa, Opola, Lublina, Mielca i Poznania. Finaliści mieli za zadanie przedstawienie wybranego przypadku oraz odbycie rozmowy ze specjalistami. Główną nagrodą, o którą walczyli finaliści, było miejsce na liście przyszłych studentów pedagogiki.

Intencją przyświecającą całemu przedsięwzięciu było popularyzowanie myśli pedagogicznej w codziennym życiu młodzieży i wspieranie ich działań o charakterze pomocowym poprzez dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, jak również zainteresowanie młodych ludzi tematyką edukacji oraz wychowania.

Zwieńczeniem III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej „Edukacja – Wychowanie – Pomoc” była uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody zwycięzcom. Uroczystość uświetniła dr hab. Sylwia Jaskulska, wygłaszając wykład „Trzy wyspy edukacyjne. O użyteczności metafory w pedagogice”, w którym zaprosiła słuchaczy w podróż po meandrach stylów wychowawczych. O akcent muzyczny gali zadbała dr Katarzyna Sadowska oraz mgr Marta Kędzia.

Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało trzech Laureatów. Komitet Naukowy Olimpiady Pedagogicznej oraz Organizator w toku burzliwej narady postanowili wyróżnić dwa miejsca pierwsze oraz miejsce trzecie.

  • I miejsce: Maria Krysztofiak (Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu)
  • I miejsce: Kinga Wichrowska (XXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki w Lublinie)
  • III miejsce: Sebastian Adamski (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie)

Kapituła Konkursu przyznała także wyróżnienie – Nagrodę Otwartego Serca, którym uhonorowana została Hanna Legieć (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie). Nagroda przyznana została za propagowanie wiedzy z zakresu pedagogiki w działaniu, podejmowanie działań pomocowych na rzecz drugiego człowieka, stwarzanie innym warunków do prawidłowego funkcjonowania oraz ponadprzeciętną gotowość do niesienia pomocy i wsparcia.

Laureatom oraz finalistom, ich bliskim i nauczycielom gratulujemy sukcesów!

Komitet Naukowy Olimpiady Pedagogicznej:
Przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk
Członek: dr Katarzyna Sadowska
Członek: dr Lucyna Myszka-Strychalska
Sekretarz: dr Anna Mazurowska

Organizator Olimpiady Pedagogicznej: Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej