Data publikacji w serwisie:

I spotkanie z cyklu POZnajUAM: Gry w cyberświecie a doświadczenie komunikacji międzykulturowej

31 marca 2022 r. w Collegium Minus odbędzie się I spotkanie z cyklu POZnajUAM, zatytułowane „Gry w cyberświecie a doświadczenie komunikacji międzykulturowej”. Projekt realizowany jest we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Poznania.

Projekt POZnajUAM to inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta Poznania pomyślana jako rozszerzenie projektu ukazującego Poznań – #POZnajMiasto. Tym razem partnerem w realizacji projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pomysłodawcom zależy na tym, by poznać specyfikę jednostek uniwersyteckich, ich rolę w mieście, a także różnorodność prowadzonych tam studiów. Z jednej strony bowiem UAM jest ważną częścią Poznania, z drugiej jednak – ma swoje kampusy, szkoły, wydziały, jednostki zamiejscowe. To wszystko sprawia, że warto go poznać. A najlepiej to zrobić dynamicznie, w ruchu i w trakcie rozmowy.

Pierwsze spotkanie naukowców naszego Uniwersytetu z osobami należącymi do MRMP rozpoczyna cykl comiesięcznych działań. Otwieramy przestrzenie uniwersyteckie i zapraszamy młodych ludzi na spotkania z badaczkami i badaczami, aby w toku dyskusji wspólnie wkraczać w świat spraw bieżących – z nieustannym odniesieniem do nauki.

Podejmując tematy bliskie młodzieży, które również znajdują się w obszarze zainteresowań specjalistek i specjalistów z UAM, mamy nadzieję na zbudowanie długotrwałej relacji z młodymi radnymi – uczestnikami spotkań, jak również na pogłębienie ich wiedzy i wzrost zainteresowania ofertą naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu.

Panelistami podczas I spotkania będą:

  • prof. UAM dr hab. Maciej Mackiewicz – Wydział Neofilologii,
  • prof. UAM dr hab. Rafał Kochanowicz – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
  • dr Jakub Jakubowski – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Lista gości jest zamknięta.