Data publikacji w serwisie:

IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Zapraszamy na IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej zatytułowany "Lekcja POLSKI(ego) ― praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku", który odbędzie się w dniach 20 - 23 listopada 2019 r na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Poznań, Collegium Maius, ul. Fredry 10).

Wezmą w nim udział badacze z kilku krajów świata, przedstawiciele większości polskich uczelni, pisarze, poeci, reportażyści, nauczyciele oraz studenci.  Spotkaniu patronują znane słowa „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”. Za istotny uznano i dalszy ciąg myśli zapisanej w roku 1600 w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej: „Nadto ― pisał Jan Zamoyski kanclerz wielki koronny ― przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli”.

W trakcie wykładów, paneli, sesji referatowych oraz warsztatów poruszane będą kwestie kształcenia jako przestrzeni wolności i odpowiedzialności. Poznawanie literatury i języka polskiego ― w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i na studiach ― oznacza bowiem uczenie szacunku wobec dziedzictwa świata, Europy i Polski, pokazywanie zróżnicowanej spuścizny kulturowej. Lekcje polskiego potraktowane zostaną jako propozycja dialogu, rozmowy kompetentnej i serio, podczas której waży się istotne zagadnienia oglądu Polski i świata.

Spotkanie – jak można sądzić – będzie wielogłosową szkołą obywatelskiego myślenia, okazją do wymiany uwag i pomysłów wyprowadzonych z rzeczywistej praktyki edukacyjnej ukierunkowanej na budowanie/współkreowanie wspólnej przyszłości.

Honorowy Patronat nad IV Kongresem Dydaktyki Polonistycznej objął Jego Magnificencja Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki, a jego organizatorami są Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej oraz Pracownia Innowacji Dydaktycznych. Współorganizatorami zaś Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza.

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się przez formularz rejestracyjny.

Program IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej i program warsztatów oraz dodatkowe informacje na stronie wydarzenia.