Data publikacji w serwisie:

IV Seminarium Edukacji Holistycznej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rocznym cyklu IV Seminarium Edukacji Holistycznej, objętym patronatem przez Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską, a realizowanym przez Fundację na rzecz rozwoju świadomości ATARAXIA.

Cykl będzie składać się z ośmiu comiesięcznych weekendowych zjazdów wraz ze spotkaniem inauguracyjnym w dniach 8-13 lipca 2021 r. w formie biwaku edukacyjnego w siedzibie Fundacji na rzecz rozwoju świadomości ATARAXIA w miejscowości Grupa (woj. kujawsko-pomorskie).

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zainteresowanym studentom WSE oraz praktykom edukacyjnym poszerzenia wiedzy i umiejętności, związanych z filozofią edukacji i wykorzystaniem w praktyce alternatywnych metod edukacyjnych, ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka. Seminarium z założenia tworzy przestrzeń do analizowania takich aspektów wychowania, jak cele pracy wychowawczej, tożsamość człowieka, jego potencjał poznawczy, możliwości i ograniczenia nauczyciela w jego pracy z drugim człowiekiem, organizowanie przestrzeni sprzyjającej poznawaniu świata i siebie, wartości i tworzenie relacji w wychowaniu.

Integralną częścią seminarium będą warsztaty dla dzieci i osób dorosłych, które zostaną zaprojektowane wspólnie podczas seminarium i będą okazją do doświadczenia pracy przy wykorzystaniu alternatyw edukacyjnych i holistycznego podejścia do edukacji, w atmosferze szacunku, zrozumieniu potrzeb drugiego człowieka i w bliskości natury.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 lipca 2021 r.
Liczba miejsc: 10

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.

Aby zgłosić chęć udziału, należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres fundacja.ataraxia@gmail.com.

Więcej informacji na stronie Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Zapraszamy!