Data publikacji w serwisie:

Koncepcyjnie Rewolucyjny Uniwersytet Kompetencyjny - szkolenia dla uczniów i nauczycieli

KRUK – Koncepcyjnie Rewolucyjny Uniwersytet Kompetencyjny ma na celu podniesienie poziomu miękkich kompetencji uczniów szkół północnej Wielkopolski (z powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, złotowskiego, wągrowieckiego). Zgłoś swoją szkołę do projektu.

Myślą przewodnią jest komunikacja w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym. W społeczeństwie dominują negatywne stereotypy o krukach, które w rzeczywistości są szalenie inteligentnymi i kreatywnymi zwierzętami. Podobnie w edukacji silnie utwierdzony jest stereotyp, iż nauczanie to jednokanałowy i jednokierunkowy przepływ informacji i wiedzy: od nauczyciela do ucznia.

Misją projektu jest obalenie tych stereotypów poprzez wykorzystywanie w trakcie zajęć wyłącznie niepodających i opartych na samodzielności ucznia metod dydaktycznych.

Pierwszym etapem jest rekrutacja grup uczniów. Wysłany do szkół formularz zgłoszeniowy (dostępny również na stronie projektu) należy przesłać do 27 lutego.

W kwietniu rozpocznie się cykl szkoleń dla uczestników. W trakcie zajęć uczniowie, przy wsparciu trenerów, będą samodzielnie zdobywać wiedzę spośród trzech wybranych przez siebie obszarów:  nauk ścisłych, nauk społecznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykształcone podczas warsztatów kompetencje posłużą do wspólnego rozwiązania problemu.

Organizatorem projektu jest Nadnotecki Instytut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej o projekcie „Uniwersytet Wsparcia Rozwoju Kompetencyjnego Młodzieży”: www.kompetencje.amu.edu.pl