Data wydarzenia:

Konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM - Instytut Filologii Polskiej UAM, Wydawnictwo Naukowe UAM wraz z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu zapraszają wszystkich nauczycieli, bibliotekarzy, studentów oraz tych, którym bliski jest język polski na konferencję Współczesna przestrzeń literacka w edukacji polonistycznej: analizy, interpretacje, praktyki literackie.

Konferencja rozpocznie się 21 lutego o godz. 14.00 w Salonie Mickiewicza Collegium Maius (ul. Fredry 10, Poznań).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Zapisy za pośrednictwem formularza

link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceQC9ZyI9qJWDLRE9SVYdWMU0uyJMsz-iU-kdXt7HKFvIKSA/viewform

W ramach udziału w konferencji organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz bufet kawowy.

Wszelkie informacje można uzyskać, pisząc na adres mailowy: promwyd@amu.edu.pl

Program konferencji

13.30 Rejestracja uczestników

14.00 Szkolne ścieżki interpretacji - Interpretacja szkolna i akademicka - Prezentacja książki Ścieżki interpretacji. Szkice nie tylko o poezji dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik, prof. UAM, Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Instytut Filologii Polskiej UAM oraz doktorantki: Daria Lekowska, Marta Stusek

14.30 Ślady w przestrzeni – transformacja i literatura - Obrazy transformacji w literaturze - Nowe pojmowanie przestrzeni w badaniach literackich - Nowe ścieżki interpretacyjne przydatne w badaniu literatury najnowszej dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej UAM

15.00 Kobieta w czasach przełomu Po Wielkiej Wojnie - Wpływ wojny na przemiany obyczajowe społeczeństwa polskiego - Bohaterki utworów powojennych wobec nowych obyczajów Przed II wojną na Polesiu - Miejsce Polesia w polskim Uniwersum - Kobieca bohaterka (nauczycielka) na Polesiu a „sprawa polska” - Kobieca bohaterka wobec problemów etnicznych i klasowych na Wschodzie dr hab. Zbigniew Kopeć, prof. UAM, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej UAM

15.30 Przerwa kawowa

16.00 Myślenie albo nic. O sensie współczesnej szkolnej edukacji humanistycznej - Współczesne wyzwania dla edukacji szkolnej – diagnozy - Sens myślenia według Hannah Arendt - Myślenie obywatelskie w edukacji humanistycznej - Edukacyjna rola reportaży w szkolnej refleksji nad współczesnym światem dr Krzysztof Koc, Pracownia Innowacji Dydaktycznych, Instytut Filologii Polskiej

16.30 Jak literatura opisuje codzienność? - Codzienność i nowoczesność – miejsca wspólne - Poetyckie sposoby opisu codzienności - Interpretacje współczesnych utworów poetyckich odwołujących się do codzienności dr Marcin Telicki, Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej, Instytut Filologii Polskiej UAM

17.00 Świat nieliryczny - Kanon poezji najnowszej - Jak interpretować wiersz współczesny - Poezja i polityka dr hab. Marcin Jaworski, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej UAM

17.30 Nowoczesność oświecenia. Zmiana obrazu epoki w świetle nowszych badań - Oświecenie polskie wobec nowoczesności - Refleksyjność oświecenia i jego zdolność do samokrytyki - Oświecenie sarmackie u źródeł polskiej nowoczesności dr hab. Maciej Parkitny, Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia, Instytut Filologii Polskiej UAM

18.00 Zakończenie