Data publikacji w serwisie:

Konkurs chemiczny dla szkół średnich

Wydział Chemii zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w XXVII edycji Konkursu Chemicznego UAM.

Konkurs jest trójetapowy. Pierwszy etap odbywa się w szkołach, II etap oraz etap finałowy w budynku Wydziału Chemii UAM.

Zgłoszenia uczniów, którzy przeszli do II etapu (po eliminacjach wewnętrznych), szkoła przesyła do 20 listopada 2022 r. (włącznie), wykorzystując formularz zamieszczony na stronach internetowych Konkursu.

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących organizacji i przebiegu Konkursu prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym poprzez e-mail: konkurs@amu.edu.pl lub telefonicznie na nr 61-829-1611.

Poniżej znajdują się linki do regulaminu tegorocznej edycji Konkursu, szczegółowe informacje o zasadach zgłaszania uczestników i terminarzu zawodów oraz formularz zgłoszeniowy. Wszelkie zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na poniższym formularzu oraz zgodnie z instrukcjami zawartymi w zamieszczonych informacjach na adres e-mail Konkursu: