Data publikacji w serwisie:

Konkurs na artykuł o edukacji o nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC organizuje drugą edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego. Jest to szczególne wyróżnienie dla autorów publikujących prace, które stanowią pogłębiony głos w debacie na temat szkolnictwa i nauczania w Polsce.

Począwszy od marca br., do konkursu można zgłaszać artykuły publikowane w mediach oraz publikowane prace naukowe i popularnonaukowe na temat edukacji. Prace będą oceniane przez szerokie grono specjalistów. Autorzy publikacji, które według kapituły istotnie przyczyniają się do rozwoju rzeczywistości szkolnej i akademickiej, otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł w każdej kategorii konkursu podczas uroczystej gali w listopadzie br.

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.efc.edu.pl/NagrodaCzerneckiego.


O konkursie

Celem konkursu jest wzmacnianie roli edukacji w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Promujemy działalność instytucji naukowych oraz wspieramy rzetelną wymianę wiedzy dotyczącej edukacji w mediach. Nagradzamy publikacje, które stanowią istotny głos w kręgach szkolnych, akademickich i dziennikarskich. Łączymy środowiska naukowe z praktykami i popularyzatorami wiedzy o edukacji.

NAGRODA
Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

  • artykuł naukowy;
  • artykuł publicystyczny;
  • artykuł profesjonalny.
W każdej kategorii przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł.
KRYTERIA KONKURSU
Artykuł naukowy powinien być afiliowany przy polskiej instytucji naukowej.
  • Artykuł publicystyczny powinien być opublikowany w mediach drukowanych lub internetowych.
  • Artykuł profesjonalny powinien być opublikowany w mediach drukowanych lub internetowych o charakterze branżowym lub profesjonalnym,  m.in. dla praktyków, edukatorów, nauczycieli.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć:

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w formie skanu,
  • artykuł w formacie pdf,
  • CV autora wraz z bibliografią publikacji w formacie pdf.

Zgłoszenia należy przesyłać na: nagroda@efc.edu.pl Termin nadsyłania artykułów: do 31 maja 2019 r.

Uroczystość wręczenia nagrody: listopad 2019 r.

Więcej informacji znajduje w ulotce konkursowej