Data publikacji w serwisie:

Mój uczeń nie mówi po polsku - jak mogę go wesprzeć

Bilingualism Matters @Poznań na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje warsztat online dla nauczycieli uczniów z doświadczeniem migracyjnym, dla których język polski nie jest językiem ojczystym. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia, godz. 15.00-17.00 na platformie Zoom. Organizatorzy zachęcają do udziału nauczycieli wszystkich przedmiotów.

- Nauczyciele w Polsce jeszcze do niedawna nie mieli okazji pracować z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracji. Zajęcia z uczniami, którzy dopiero uczą się języka polskiego jest dużym wyzwaniem, ponieważ język, wraz ze słownictwem typowym dla danego przedmiotu szkolnego, jest podstawą do nauczania coraz bardziej zaawansowanych treści i umiejętności - wyjaśnia dr Katarzyna Jankowiak z Wydziału Anglistyki UAM. - Sytuacja, w której uczennica czy uczeń nie rozumieją lekcji jest frustrująca dla obu stron – dodaje.

Warsztat poprowadzi prof. Maria Coady, posiadająca duże doświadczenie w pracy naukowej, ale również w wypracowywaniu z nauczycielami w szkołach na Florydzie optymalnych sposobów podejścia do uczniów, którzy przeżyli trudy migracji, a następnie uczęszczają do amerykańskich szkół, często nie znając języka angielskiego w stopniu wystarczającym. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną praktyczne techniki pracy, ze szczególnym naciskiem na wizualizacje i pomoce graficzne, które ułatwiają uczniom zrozumienie lekcji i naukę, pomimo bariery językowej.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski. Warsztat jest darmowy, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja przez formularz: https://tiny.pl/9d4hn

Bilingualism Matters @Poznań na Wydziale Anglistyki UAM jako jeden z oddziałów Bilingualism Matters — międzynarodowego centrum przy Uniwersytecie w Edynburgu stawia sobie za cel rozpowszechnianie wiedzy na temat dwu- i wielojęzyczności oraz wielokulturowości. Więcej na: http://bm.amu.edu.pl/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048